Obiady dla pracowników kosztem uzyskania przychodu?


W naszej współczesnej rzeczywistości coraz większa ilość firm decyduje się na to, aby zapewnić swoim podwładnym odpowiedni posiłek podczas wykonywania zawodowych zadań. Często takie chęci wynikają nie tylko z dobrej kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa, lecz również ze zwykłej ludzkiej troski. Gdy jednak prowadzimy własną działalność możemy mieć pewne wątpliwości jak wygląda kwestia związana z rozliczeniem takiej czynności. Czy zatem obiady dla firm można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Odpowiedzi na tak postawione pytanie szukać należy oczywiście w prawie podatkowym. Gdy do niego zajrzymy wówczas zobaczymy, że co do zasady nie przewiduje ono jakiś wyjątkowych uregulowań na ten temat. Oznacza to, że według ogólnie przyjętych zasad takie obiady dla pracowników mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, ale pod warunkiem, że wydatki jakie zostały na ten cel poniesione są związane z chęcią zysku. Niezbędne jest również to, by taki wydatek został prawidłowo udokumentowany. Pewną ciekawostką może być jednak to, że prawo przewiduje tak zwane posiłki regeneracyjne jako obowiązek pracodawcy. Taka forma wsparcia przysługuje wszystkim pracownikom, którzy wykonują swoje zadana w szczególnie ciężkich warunkach.

Zobacz polecane: posiłki dla pracowników.