BHP w małej firmie – co należy do obowiązków pracodawcy?


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe i musi zapewnić je pracodawca. Jak sytuacja wygląda w przypadku działalności jednoosobowej lub małej firmy? Czy szkolenia BHP również są konieczne?

BHP a jednoosobowa działalność gospodarcza
Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to nie obowiązują nas wymogi BHP. Właściciele takiej firmy nie są zobowiązani do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością. Nie ma również potrzeby sporządzania instrukcji stanowiska, czy wykonywania okresowych badań lekarskich. Nawet w przypadku, gdy możemy liczyć na pomoc współmałżonka, czy innej osoby krewnej, wówczas nie spoczywają na nas obowiązki związane z BHP. Dopiero gdy zdecydujemy się na zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, stajemy się pracodawcą i zaczynają obowiązywać nas obowiązki wynikające z kodeksu pracy.

BHP w małej firmie
Chociaż wraz z decyzją o zatrudnieniu pracownika zaczynają nas obowiązywać przepisy z zakresu BHP to są one mniej rygorystyczne, niż w przypadku większych przedsiębiorstw. Przepisy w tym przypadku nie są tak restrykcyjne, na przykład w zakresie tworzenia regulaminu pracy, wynagrodzenia itp. Oczywiście bez względu na to, ilu mamy pracowników, obowiązują nas te same przepisy.

W tej sytuacji mamy obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP dla swojego pracownika. To my jako pracodawcy ponosimy jego koszt, pracownik nie jest zobowiązany do wnoszenia opłaty. Szkolenia BHP dzielą się na wstępne, które obowiązują nowych pracowników oraz okresowe, które są powtarzane regularnie w celu usystematyzowania wiedzy.

Ważne jest to, aby zdawać sobie sprawę z tego, kiedy szkolenia BHP Bytom są niezbędne, a kiedy nie trzeba ich respektować. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą zaprzątać sobie takimi rzeczami głowy, jeśli jednak zdecydują się na zatrudnienie pracownika, sytuacja będzie wyglądać już zupełnie inaczej i kursy BHP będą obowiązkowe. W przypadku małych firm obowiązki z zakresu BHP nie są jednak tak rygorystyczne i nie należy się ich obawiać.