BHP


Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiążę się z wieloma obowiązkami nakładanymi przez kolejne ustawy, kodeksy i rozporządzenia. Jednym z takich obowiązków jest nadzór bhp. Każdy właściciel firmy jest zobowiązany do wprowadzenia wymaganych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy tak, aby pracownicy nie narażali swojego zdrowia, a nawet życia, wykonując powierzone mu obowiązki. Jednak szereg zasad dotyczących bhp jest tak duża, że należy poświęcić wiele czasu, aby szczegółowo się z nimi zapoznać. Nadzór bhp obejmuje wiele czynności, które ułatwią poruszanie się w tak wielu zasadach. Podstawowym założeniem nadzoru bhp jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które musi przejść każdy pracownik jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danej firmie. Dodatkowo pracownik musi przechodzić takie szkolenie raz na jakiś czas. Szkolenia te dzielą się na wstępne oraz okresowe. W sytuacji, gdy w firmie dojdzie do zdarzenia, które ma negatywne skutki zdrowotne dla pracownika, to nadzór bhp jest odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która jest obowiązkowym działaniem każdego pracodawcy w przypadku, gdy w firmie dochodzi do wypadku. Ważną kwestią przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest również stworzenie dokumentacji ryzyka zawodowego, które występuje przy wykonywaniu zadań na określonym stanowisku. Raz na jakiś czas w każdej firmie powinny być przeprowadzane okresowe przeglądy stanu bhp, czyli warunków pracy jakie zostały stworzone pracownikom oraz określenie czy wszelkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są przestrzegane. Istotne jest również sporządzanie wymaganych rejestrów. Rejestry te głównie dotyczą wypadków w miejscu pracy, czynników szkodliwych, z którymi mają do czynienia pracownicy, badań lekarskich, które powinny być przeprowadzane regularnie u każdego pracownika oraz chorób zawodowych związanych z wykonywaniem określonego zawodu. Nie da się uniknąć prowadzenia działalności bez wdrożenia nadzoru bhp.

Nadzór BHP: bhp-prometeo.pl